اصلاح و بازسازی کانال گل تیپه

mew-admin
2

کانال گل تیپه در مرکز ولایت کندز موقعیت دارد که قیمت آن حدود 2 میلیون و 262 هزار و 850 دالر آمریکایی بر آورد شده است.

در حال حاضر، ظرفیت آبیاری کانال گل تیپه در حدود 6 هزار هکتار زمین است؛ اما پس از بازسازی این کانال، ظرفیت آبیاری آن به بیش از 6570 هکتار زمین افزایش خواهد یافت.

اصلاح و بازسازی کانال گل تیپه از جمله پروژه های تحت پلان وزارت انرژی و آب است که هزینه اعمار آن از سوی بانک انکشاف آسیایی(ADB) تمویل می شود.

User account menu