د ګل تیپه کانال اصلاح او بیا رغونه

mew-admin
planed project

د ګل تیپه کانال د کندز ولایت په مرکز کې موقعیت لری چی د یادې پروژې  بیا رغونې لګښت شاوخوا ۲۲۶۲۸۵۰ امریکایی ډالر په پام کې نیول شوی.  د ګل تیپه کانال د اوبو لګولو ظرفیت له جوړیدو وروسته ۶۵۷۰ هکتارو ته رسیږی اوس مهال د دې کانال د اوبو لګولو ظرفیت ۶۰۰۰ هکتارو ته رسیږی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

User account menu