د قوشپره کانال اصلاح او بیا رغونه

mew-admin
planed project

د قوشپره کانال د سمنګان ولایت په حضرت سلطان ولسوالې کې موقعیت  لری.

د دې کانال د جوړولو او بیارغونې چارې په ۱۳۹۸ کال کې پیل کیږي چی د یادې پروژې بیا رغونې لګښت شاوخوا ۴۶۲۰۰۰ امریکایی ډالره دی.

د قوشپره کانال د اوبو لګولو ظرفیت له جوړیدو وروسته ۲۴۰۰ هکتاره ته رسېږي، پداسې حال کې چی تر جوړولو مخکی د 1600 د اوبو لګولو ظرفیت  درلود.

User account menu