اصلاح و بازسازی کانال چوغی

mew-admin
2

کانال چوغی در مرکز ولایت سمنگان موقعیت دارد.

اصلاح و بازسازی این کانال از جمله پروژه های تحت پلان وزارت انرژی و آب است که قیمت آن330,000 دالر آمریکایی بر آورد شده است.

ظرفیت آبیاری کانال چوغی با ساخت و بازسازی آن از 350 هکتار به 500 هکتار زمین افزایش خواهد یافت.

User account menu