اصلاح و بازسازی کانال سنگ حصار فاز اول و فاز دوم

mew-admin
mew

کانال سنگ حصار در ولسوالی ژیری ولایت قندهار موقعیت دارد.

در کنارکانال سنگ‌حصار به منظور هدایت بهتر آب، دیوار استنادی ساخته می شود که قیمت فاز اول آن 728 هزارو 811 دالر آمریکایی و قیمت فاز دوم آن حدود 807 هزار و 637 دالر آمریکایی بر آورد شده است.

پروژه ساخت دیوار استنادی برای کانال سنگ حصار از جمله پروژه های تحت پلان وزارت انرژی و آب است که با راه اندازی و تکمیل این پروژه حدود 8814 هکتار زمین را می تواند آبیاری کند.

User account menu