اصلاح و بازسازی کانال سربند ارچی

mew-admin
mew

کانال سربند ارچی در ولسوالی ارچی ولایت کندز موقعیت دارد. اصلاح و بازسازی این کانال سربند از جمله پروژه های تحت پلان وزارت انرژی و آب است که قیمت آن حدود 7 میلیون و 616 هزار دالر آمریکایی بر آورد شده است.

هزینه اعمارکانال سربند ارچی از سوی بانک انکشاف آسیایی (ADB) تمویل می شود.

User account menu