اعلان تدارکاتی 4 پروژه !

mew-admin
1

Publish Date

Closing Date

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های ذیل:

  1. پروژه تهیه (559) قلم لوازم حفظ مراقبت آفرگشایی آن ساعت9:00 قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 02/05/1403
  2. پروژه تهیه (8) قلم خوراکه باب آفرگشایی آن ساعت11:00 قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ  02/05/1403
  3. پروژه تهیه (15) قلم لوازم دفتری آفرگشایی آن ساعت 2:00 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ  02/05/1403
  4. پروژه تهیه (40) قلم روغنیات و فلتر باب آفرگشایی آن ساعت 3:00 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ  02/05/1403  

این وزارت اشتراک نموده شرطنامه ترتیب شده را در حافظه، فلش یا دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده، آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت های ذکر شده به روز (سه شنبه مورخ 02/05/1403) به ریاست تدارکات تعمیر 5 منزل اول ارائه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی در پروژه (559) قلم مبلغ (300,000) افغانی (8) قلم مبلغ (20000) افغانی (15) قلم مبلغ (150000) افغانی (40) قلم مبلغ (118000) افغانی بوده و جلسه آفر گشایی بتاریخ 02/05/1403 ساعت های ذکر شده در وزارت آب و انرژی تدویر میگردد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۵ - ۱۵:۵۲
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه شبکه آبیاری ساحات سبز توسط آب تصفیه خانه فاضلاب:

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه شبکه آبیاری ساحات سبز توسط آب تصفیه خانه فاضلاب اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را در حافظه یا . . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ - ۱۱:۷
Background image

Back to tenders

User account menu