کار اعمار یک دیوار استنادی در ولایت ننگرهار به ارزش بیش از دوصدو هفتادو سه هزار دالر آمریکایی آغاز شد

mew-admin
1

کار اعمار یک دیوار استنادی در مربوطات ناحیه اول ولایت ننگرهار به ارزش 273 هزارو 834 دالر آمریکایی با حضور محترم مولوی سعید احمد بنوری، معاون والی ننگرهار، محترم عبدالحق تحریک، نماینده یو این هبیتات ، محترم سید فضل احمد پاچا، رئیس حوزه فرعی دریایی ننگرهار و شماری دیگر از مسئولین محلی آغاز شد.

رئیس حوزه دریایی ننگرهار در مراسم آغاز کار پروژه متذکره اظهار نمود که این دیوار استنادی تحت نظارت این حوزه اعمار می‌گردد که به کیفیت آن توجه جدی خواهد شد و همچنان از موسسات خواست که در بخش‌های دیگر دریا نیز در اعمار اینگونه دیوارهای استنادی همراه شان همکاری نمایند.

از سویی هم، محترم عبدالحق تحریک، نماینده یو این هبیتات گفت که این دیوار استنادی 942 متر طول دارد، که زیر چتر حوزه دریایی ننگرهار و شاروالی جلال آباد تطبیق می شود و کار آن در ظرف چهار ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

با تکمیل شدن کار این پروژه مناطق کمپ‌ها، قصبه، اتحاد مینه، ارباپان، بابری‌ها، چشمه خانجی و شماری دیگر از مناطق از تهدید سیلاب‌ها محفوظ خواهد شد.

User account menu