کار اعمار چکدم کجکی ترخکی پایه در ولایت پکتیکا 80 فیصد تکمیل شده است

mew-admin
1

تیم تخنیکی حوزه فرعی دریایی گومل ولایت پکتیکا از جریان کار اعمار چکدم کجکی ترخکی پایه در مربوطات ولسوالی شکین ولایت مذکور نظارت نموده، به منظور اجرای بهتر امور به مسئولین ذیربط هدایات لازم را داد.

قابل یادآوری است که کار اعمار چکدم مذکور 80 فیصد تکمیل شده است.

User account menu