کار اعمار چکدم چپری دری کنده ۲۵ فیصد و چکدم الگادی ۳۰ فیصد در ولایت خوست تکمیل شده است

mew-admin
4

تیم تخنیکی حوزه فرعی دریایی شمل خرم ولایت خوست از جریان کار پروژه چکدم چپری دری کنده در ولسوالی صبری و پروژه چکدم الگادی در ولسوالی جاجی میدان ولایت خوست نظارت نموده، به منظور اجرای بهتر امور به مسئولین ذیربط هدایات لازم را داد.

User account menu