محصلین انستیتوت اداری و حسابداری ولایت لغمان دوره پرکتیک یک ماههٔ خویش را در حوزه فرعی دریایی لغمان تکمیل نمودند

mew-admin
پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۳ - ۱۱:۱
1

محصلین انستیتوت اداری و حسابداری ولایت لغمان که برای سپری نمودن دوره پرکتیک به حوزه فرعی دریایی لغمان معرفی شده بودند، دوره پرکتیک یک ماههٔ خویش را در بخش های مالی، اداری، تدارکات و محاسبه در این حوزه تکمیل نمودند.

مسئولین حوزه فرعی دریایی لغمان به محصلین انستیتوت مذکور پس از تکمیل نمودن دوره پرکتیک یک ماهه، تصدیق نامه نیز اعطا کردند و برای شان توفیقات مزید را استدعا نمودند.

User account menu