پروژه های پلان شده

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۹
Background image

اصلاح و بازسازی کانال های گذره بخش سوم و تیزان

کانال گذره و تیزان در ولسوالی گذره ولایت هرات موقعیت دارند...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۷
Background image

اصلاح و بازسازی کانال های برنا آباد و کهسان

کانال برنا آباد در ولسوالی غوریان و کانال کهسان در ولسوالی کهسان ولایت هرات واقع شده اند...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۶
Background image

اصلاح و بازسازی کانال لقی

کانال لقی در مرکز ولایت کندز موقعیت دارد که در بازسازی آن حدود...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۵
Background image

اصلاح و بازسازی کانال گل تیپه

کانال گل تیپه در مرکز ولایت کندز موقعیت دارد که قیمت تخمینی آن حدود 2.262.850 (دو میلیون دوصد و شصت و دو هزار و هشتصد و پنجاه) دالر آمریکایی پیشبینی گردیده است...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۱
Background image

اصلاح و بازسازی کانال قوشتیپه.

کانال قوشتیپه هم در مرکز ولایت کندز واقع شده که اصلاح و بازسازی آن از جمله پروژه های تحت پلان وزارت انرژی و آب در سال 1398 می باشد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۵:۰
Background image

اصلاح و بازسازی کانال قوشپره.

کانال قوشپره از قریه چوغی الی قریه چقماقونی در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان موقعیت دارد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۴:۵۹
Background image

اصلاح و بازسازی کانال سنگ حصار فاز اول و فاز دوم

کانال سنگ حصار در ولسوالی ژیری ولایت کندهار موقعیت دارد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۴:۵۸
Background image

اصلاح و بازسازی کانال سرشهر

کانال سرشهر در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان موقعیت دارد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۴:۵۷
Background image

اصلاح و بازسازی کانال سربند ارچی

کانال سربند ارچی در ولسوالی ارچی ولایت کندز موقعیت دارد...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۴:۵۶
Background image

اصلاح و بازسازی کانال زمان آباد بخش اول الی دوم

پروژه ساخت کانال زمان آباد یکی از پروژه های تحت پلان IRDP وزارت انرژی و آب است...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۴:۵۵
Background image

اصلاح و بازسازی کانال دشت فرهاد

کانال دشت فرهاد هم در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان واقع شده است...

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۴:۵۴
Background image

اصلاح و بازسازی کانال چوغی

کانال چوغی در مرکز ولایت سمنگان موقعیت دارد...

Pagination

User account menu