گالری رسانه

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (44)

ویدئو کلیپ معلوماتی در مورد بند توری ولایت زابل!

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (43)

مصاحبه محترم ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی در رابطه به سفر شان به کشور ترکیه

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۲)

بیایید همه با هم منابع آبهای زیرزمینی را تقویت نمائیم!

معلومات رئیس صاحب در مورد قرارداد برق با کشور تاجکستان

مصاحبه رئیس اطلاعات و نشرات در مورد سفر وزیر صاحب به کشور ترکیه

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۴۱)

پروژه حفظ و مراقبت بند قرغه ولسوالی پغمان ولایت کابل به ارزش نزدیک به 6 میلیون افغانی افتتاح شد.

سرپرست وزارت آب و انرژی و هیئت همراهش پس از سفر رسمی خویش به ازبکستان دوباره به کابل بازگشت.

قرارداد برق رسانی با ازبکستان برای سال 2023 تمدید شد.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (40)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (39)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (38)

ورکشاپ ارزیابی اجراآت برای کارکنان وزارت آب و انرژی در تالار این وزارت برگزار گردید.

Pagination

User account menu