گالری رسانه

توافق‌نامه سه پروژه برق سولری میان وزارت آب و انرژی و شرکت عوفی بهرام به امضا رسید.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۷-۳)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۶-۳)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۵-۳)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (14-3)

کار پروژه سب استیشن 500 کیلوولت ارغندی آغاز شد.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (13-3)

مرحله آزمایش ابتدایی توربین های تولید برق و ترانسفارمرهای بند کمال خان موفقانه سپری شد.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (12-3)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (11-3)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۱۰-۳)

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۹-۳)

هشت پروژه چکدم به ارزش مجموعی بیش از ۱۸ میلیون افغانی در ولایت خوست به بهره برداری سپرده شد.

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۸-۳)

سر پرست وزارت آب و انرژی جهت افتتاح پروژه های آب و انرژی به ولایت ننگرهار سفر نمودند

فعالیت های وزارت آب و انرژی در هفته (۷-۳)

Pagination

User account menu