د کهسان او د برنا آباد کانالونه اصلاح او بیا رغونه

mew-admin
planed project

د برنا آباد کانال د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې او د کهسان کانال په کهسان ولسوالۍ کې موقعیت لری.

د برنا آباد کانال د پروژه لګښت شاوخوا د ۹۶۰۰۰۰ امریکایی ډالرو څخه زیاته او د کهسان کانال د پروژی لګښت د ۶۴۹۱۴۳ امریکایی ډالره تعین شوې ده.

د دی کانالونو اصلاح او بیا رغونه د اوبو او انرژۍ  وزرات د IRDP د پلان شوی پروژو د جملې څخه دي چې د نړیوال بانک لخوا تمویل کیږي.

User account menu