قرارداد سرمایه گذاری روی یک پروژه ساختمانی به ارزش 367 میلیون افغانی میان  وزارت آب و انرژی و شرکت تجارتی نوی عمری به امضا رسید.

mew-admin
1

محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی قرارداد سرمایه گذاری خصوصی جهت اعمار یک مارکیت تجارتی و رهایشی بالای زمین وزارت آب و انرژی از مربوطات ریاست عمومی حوزه دریایی هلمند را در یک برنامه با حضور محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزرا و شماری دیگر از مسئولین بلند رتبه امارت اسلامی، با مسئول شرکت تجارتی و ساختمانی نوی عمری به امضا رساند.

سرپرست وزارت آب و انرژی در هنگام امضای این قرارداد با اشاره به اهمیت انکشاف اقتصادی در کشور اظهار داشت که تطبیق این پروژه در راستای ایجاد زمینه اشتغال و افزایش عواید ملی کشور از اهمیت خاص برخوردار خواهد بود.

قابل ذکر است  که مطابق این قرارداد با سرمایه گذاری خصوصی شرکت تجارتی و ساختمانی نوی عمری به ارزش بیش از 367 میلیون افغانی یک مارکیت تجارتی و رهایشی که 8670 متر مربع مساحت را در بر می گیرد با یک تهکوی و چهار طبقه بالای زمین وزارت آب و انرژی در مرکز ولایت هلمند اعمار می گردد. این تعمیر بعد از مدت 17 سال به ملکیت دولت تعلق می گیرد. و 40 فیصد عواید نا خالص در طول عمر پروژه که بیش از 1 میلیارد افغانی  می گردد به ریاست حوزه دریایی هلمند سپرده خواهد شد. همچنان با تطبیق این پروژه برای هزاران نفر زمینه اشتغال فراهم می گردد.

User account menu