کار اعمار یک چکدم در ولایت خوست به ارزش نزدیک به دو (2) میلیون افغانی آغاز گردید

mew-admin
1

کار اعمار یک چکدم در قریه ترخیل ولسوالی تنی ولایت خوست به ارزش یک میلیون و نه صد و هشتاد و یک هزار و سه صد و نود شش(1981396) افغانی با حضور محترم مولوی عبدالقیوم ثابت رئیس حوزه فرعی دریایی شمل خرم خوست، انجنیر مجاهدالله مشفق مشاور تخنیکی ریاست مذکور، شماری از مسئولین محلی و بزرگان قومی ولسوالی تنی آغاز گردید.

چکدم مذکور با هزینه مالی وزارت آب و انرژی به طول 26 متر، به شمول تهداب آن به ارتفاع 6,5 متر، به عرض 4 متر در تهداب و 80 سانتی متر در قسمت بالایی آن توسط شرکت ساختمانی مسید در مدت دو ماه اعمار می گردد.

 در این پروژه به ده ها کارگر زمینه کار مهیا شده و با تکمیل کارهای آن ده ها جریب زمین زراعتی از خطرات سیلاب ها محفوظ خواهد شد.

قابل یادآوری است که در حال حاضر کار اعمار 8 چکدم به ارزش بیش از 16 میلیون افغانی در ولایت خوست جریان دارد و کار اعمار 7 چکدم دیگر نیز در این ولایت به زودی آغاز خواهد شد.

User account menu