کار اعمار پنج چکدم به ارزش 17 میلیون افغانی در ولایت میدان وردگ تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

mew-admin
1

کار اعمار پنج چکدم به ارزش 17 میلیون افغانی در ولسوالی های نرخ، چک، جلریز، جغتو و سیدآباد ولایت میدان وردگ تکمیل و با حضور محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی، محترم قاری بختیار معیاذ والی میدان وردگ، محترم مولوی عبدالصمد حلیم رئیس حوزه فرعی دریایی میدان شهر و شماری از مسئولین محلی و بزرگان قومی به بهره برداری سپرده شد.

محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی در مراسم به بهره برداری سپردن چکدم های مذکور اظهار داشت که امارت اسلامی افغانستان به وعده های خویش به ملت در قسمت تطبیق پروژه های انکشافی متعهد است که امروز از جمله آن کار اعمار پنج چکدم تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

قابل یادآوری است که پروژه های مذکور به ارزش 17 میلیون افغانی با هزینه مالی وزارت آب و انرژی تطبیق شدند و در سال آینده نیز در سه ولسوالی دیگر ولایت میدان وردگ چنین چکدم هایی اعمار خواهند شد.

چکدم های مذکور به هدف تقویت منابع آب های زیرزمینی، کنترول سیلاب های موسمی و آبیاری زمین های زراعتی در ولسوالی های مذکور اعمار شده اند.

User account menu