کار اعمار سه چکدم به ارزش ۸.۶ میلیون افغانی در ولایت سمنگان تکمیل و به بهره‌ برداری سپرده شد

mew-admin
1

کار اعمار چکدم بچه دره در مربوطات شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان، چکدم ده اصل در ولسوالی خرم و سارباغ و چکدم کوکجر در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان تکمیل و با حضور محترم انجنیر رفیع الله مجتبی رئیس عمومی حوزه دریایی شمال، محترم ملا عمر انس رئیس حوزه فرعی دریایی خلم ایبک، قاری درویش نماینده مقام ولایت سمنگان و شماری از بزرگان به بهره‌ برداری سپرده شد.

کار اعمار چکدم های مذکور با هزینه مالی وزارت آب و انرژی به ارزش ۸.۶ میلیون افغانی در مدت دو ماه تکمیل و به بهرده برداری سپرده شد.

قابل یادآوری است که چکدم های مذکور به هدف تقویت منابع آب های زیرزمینی، کنترول سیلاب های موسمی و آبیاری زمین های زراعتی در ولسوالی های مذکور اعمار شده اند و همچنین۶۰۰ خانواده نیز از آب آن مستفید خواهند شد.

User account menu