کار اعمار کانال بخش تحتانی بند کمال خان به ارزش 80 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

mew-admin
5

کار اعمار کانال بخش تحتانی بند کمال خان به ارزش 80 میلیون افغانی تکمیل و با حضور محترم حاجی روحانی معاون والی نیمروز، محترم الحاج قاری عبدالهادی هادی رئیس عمومی حوزه دریایی هلمند، محترم حاجي ناصر رئیس حوزه فرعی دریایی زرنج و شماری از مسئولین محلی ولایت نیمروز افتتاح گردید.

کانال مذکور که آب بند کمال خان را به شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز انتقال می دهد، به طول 14 کیلومتر و عرض 25 متر با هزینه 80 میلیون افغانی از بودجه امارت اسلامی افغانستان در مدت چهار ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد.

محترم الحاج قاری عبدالهادی هادی رئیس عمومی حوزه دریایی هلمند در مراسم افتتاح کانال مذکور اظهار داشت که با افتتاح این کانال آب به سمت ولایت نیمروز با سرعت بیشتری خواهد رسید و با سرازیر شدن آب آن به کانال لشکری نیازمندی های مردم نیمروز برطرف خواهد شد.

User account menu