پروژه لین انتقال برق 500 کیلو ولت از شبرغان الی دشت خواجه الوان و از دشت خواجه الوان الی ارغندی کابل افتتاح شد.

mew-admin
4

این پروژه با حضور محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزرا، محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی،  شماری از اعضای کابینه، والیان و مسئولین بلند رتبه امارت اسلامی افغانستان افتتاح گردید.

معاون اقتصادی ریاست الوزرا در مراسم افتتاح این پروژه با اشاره مختصر به دست آورد های امارت اسلامی این پروژه را در راستای رفع مشکلات کمبود برق در کشور مهم و ارزشمند خوانده یادآورشد که پروژه های سکتور انرژی در اولویت های کاری امارت اسلامی قرار دارد.

محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی نیز در مورد اهمیت این پروژه صحبت نموده تطبیق آن را یگ گام مثبت در راستای انکشاف انرژی خواند.

از سویی هم، سرپرست وزارت آب و انرژی در مراسم این پروژه به ملت گفت، طوری که با امرای تان هماهنگی دارید، هماهنگی تان را با آنها بیشتر نمائید و امرای شما کسانی هستند که از خداوند می ترسند و بالای شما شفقت و دلسوزی دارند و یقینا که هم آهنگی بیشتر میان ملت و امارت زمینه پیشرفت های بیشتر را فراهم خواهد ساخت.

محترم حاجی خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در این برنامه گفت:" جای خوشی است که وطن به سوی آبادی در حرکت بوده و در این راستا ملت و دولت باهم تلاش می نمایند".

در همین حال محترم داکتر فاروق اعظم مشاور مقام وزارت آب و انرژی نیز در این برنامه از اهمیت برق سخن گفته این پروژه را یک دستاورد عظیم در انکشاف اقتصاد کشور یاد کرد.

همچنان محترم مولوی عبدالرحمن رحمانی رئیس عملیاتی د افغانستان برشنا شرکت با ارائه معلومات لازم در مورد پروژه اظهار داشت که با تطبیق این پروژه مشکلات کمبود برق در چندین ولایت افغانستان مرفوع خواهد شد

از سوی هم والیان ولایت های بغلان و میدان وردگ هم در صحبت های خویش باقدردانی از کارکرد های مقام رهبری وزارت آب و انرژی یادآور شد که این پروژه در راستای تامین برق مردم افغانستان از اهمیت خاصی بر خوردار خواهد بود.

در ادامه مسئولین شرکت های عوفی بهرام و افغان انویست با ابراز قدردانی از اعتماد امارت اسلامی تعهد خویش را در تطبیق این پروژه اظهار داشتند.

قابل یادآوری است که این پروژه در دو بخش که یک بخش آن از شبرغان الی دشت خواجه الوان پلخمری می باشد، توسط شرکت افغان انویست تطبیق خواهد شد و بخش دوم آن که انتقال لین 500 کیلوولت از دشت خواجه الوان پلخمری الی ارغندی کابل، سب استیشن ها و لین های انتقالی تره خیل و بت خاک  را نیز شامل می شود از سوی وزارت آب و انرژی توسط شرکت ساختمانی عوفی بهرام به مدت دوسال تطبیق می گردد.

با تطبیق این پروژه بیش از 1000 میگاوات برق اضافی از کشور ترکمنستان به افغانستان انتقال داده می شود که مشکلات کمبود برق در کابل و 12 ولایت همجوار را مرفوع خواهد ساخت.

User account menu