اعلان داوطلبی پروژه خریداری وسایل لابراتوار جیوتخنیک و میخانیک خاک

mew-admin
1

Publish Date

Closing Date

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری وسایل لابراتوار جیوتخنیک و میخانیک خاک، این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 9:00 قبل از ظهر به روز سه شنبه مورخ 28/09/1402 به ریاست تدارکات واقع تعمیر پنجم منزل اول ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی برای پروژه متذکره مبلغ(225000) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی پروژه بتاریخ 28/09/1402 ساعت 10:00 قبل از ظهر در وزارت آب و انرژی تدویر میگردد.

More tenders

شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ - ۱۰:۳
Background image
یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۹ - ۱۰:۳۵
Background image

اعلان تدارکاتی پروژه خریداری تعداد(22) قلم روغنیات و فلترباب

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد...

Back to tenders

User account menu