اعلان تدارکاتی موازی (7) جریب زمین واقع ناحیه نهم پکتیا کوت پلچرخی

mew-admin
1

Publish Date

Closing Date

وزارت آب و انرژی در نظر دارد، موازی (7) جریب زمین واقع ناحیه نهم پکتیا کوت پلچرخی از طریق پروسه مزایده به کرایه بدهد.

در صورتیکه اشخاص، موسسات و شرکت های محترم واجد شرایط خواهش به کرایه گرفتن جایداد فوق الذکر را داشته باشند در خواستی های خویش را به آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات واقع تعمیر (5) ریاست تدارکات بعد از نشر اعلان الی مدت(21) روز تقویمی سپرده و شرطنامه شان را اخذ نماید. جلسه آفرگشایی بتاریخ 19/03/1403 ساعت 10:00 فبل از ظهر در وزارت آب و انرژی به شماره مزایده MEW/PD/NCs01-1403/NCB تدویر میگردد.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۴ - ۱۱:۷
Background image

Back to tenders

User account menu