د لقی کانال اصلاح او بیا رغونه

mew-admin
planed project

د لقی کانال د کندز ولایت په مرکز کې موقعیت لری چی د یادې پروژې بیا رغونه لګښت شاوخوا ۴۵۳۹۰۰ امریکایی ډالره په پام کې نیول شوی. د لقی کانال د اوبو لګولو ظرفیت له جوړیدو څخه وروسته ۱۸۳ هکتارو ته رسیږی.

دا کانال هم د اوبو او انرژۍ  وزرات د IRDP د ۱۳۹۸ کال د پلان شوی پروژو د جملې څخه دي چې د آسیا پراختیایی بانک(ADB) لخوا تمویل کیږي.

User account menu