اصلاح و بازسازی کانال دشت فرهاد

mew-admin
2

کانال دشت فرهاد در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان موقعیت دارد. هزینه بازسازی این پروژه حدود 713 هزارو 300 دالر آمریکایی در نظر گرفته شده که با تطبیق آن، کانال دشت فرهاد ظرفیت آبیاری 2100 هکتار زمین را خواهد داشت.

بازسازی کانال دشت فرهاد از جمله پروژه های تحت پلان وزارت انرژی و آب در سال 1398 است که هزینه آن از سوی (USAID) تمویل خواهد شد.

User account menu