کار اعمار بند ذخیروی قریه لیژه در ولایت خوست به ارزش ۹.۴ میلیون افغانی آغاز گردید

mew-admin
1

کار اعمار بند ذخیروی قریه لیژه در ولسوالی گربز ولایت خوست به ارزش ۹.۴ میلیون افغانی با حضور محترم انجنیر حبیب الرحمن حقپال رئیس عمومی حوزه دریایی کابل، محترم مولوی عبدالقیوم ثابت رئیس حوزه فرعی دریایی شمل خرم خوست و شماری از مسئولین محلی، علما و بزرگان قومی آغاز گردید.

در مراسم آغاز کار پروژه مذکور رئیس حوزه فرعی دریایی شمل خرم خوست به باشنده گان قریه مذکور اطمینان داد که از کارهای پروژه مذکور به صورت جدی نظارت خواهد کرد تا پروژه مذکور با کیفیت عالی و به صورت معیاری تطبیق گردد.

قابل یادآوری است که بند ذخیروی مذکور با هزینه مالی وزارت آب و انرژی به طول ۴۵ متر، به شمول تهداب آن به ارتفاع ۱۲.۳۷ متر، با ۲۹.۸۰ متر عرض در تهداب و ۴ متر عرض در قسمت فوقانی آن اعمار می گردد که با داشتن ۱.۲ کیلومتر ساحه آبگیر، ظرفیت ذخیره نمودن ۹۷۰۰۰ متر مکعب آب را خواهد داشت، سالانه به اندازه ۱۱۰۰۰۰ متر مکعب آب های زیرزمینی تغذیه خواهند شد و ۲۵ هکتار زمین زراعتی نیز از تخریبات سیلاب ها محفوظ و برای تعداد زیادی از مردم محل زمینه کار مساعد خواهد شد.

User account menu